Příloha č. 17a k vyhlášce MF č. 452/2003 Sb.

Tabulka č. 1a

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II C, D, I z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

snižující cenu

částečně
(zpravidla v rozsahu do 25 %)

středně
(zpravidla v rozsahu 25 - 50 %)

výrazně
(zpravidla v rozsahu nad 50 %)

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hl. m. Praha

PRAHA 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 3

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 4

4 410

0,32

3 087

0,36

1 554

0,31

PRAHA 5

2 602

0,28

1 821

0,39

852

0,36

PRAHA 6

3 245

0,26

2 271

0,29

1 050

0,28

PRAHA 7

4 052

0,43

2 836

0,41

1 420

0,39

PRAHA 8

3 440

0,40

2 408

0,42

993

0,44

PRAHA 9

3 685

0,39

2 579

0,39

1 071

0,40

PRAHA 10

2 907

0,38

2 035

0,39

972

0,38

PRAHA 11

3 947

0,32

2 763

0,36

1 120

0,40

PRAHA 12

6 360

0,35

4 452

0,34

1 908

0,38

PRAHA 13

3 207

0,31

2 245

0,33

1 066

0,36

PRAHA 14

4 982

0,32

3 487

0,33

1 542

0,38

PRAHA 15

3 927

0,24

2 748

0,28

1 175

0,28

PRAHA 16

5 450

0,43

3 815

0,45

1 576

0,42

PRAHA 17

2 752

0,43

1 926

0,38

959

0,37

PRAHA 18

4 612

0,40

3 228

0,37

1 288

0,36

PRAHA 19

4 767

0,38

3 337

0,39

1 391

0,40

PRAHA 20

5 435

0,40

3 804

0,41

1 547

0,39

PRAHA 21

4 130

0,28

2 891

0,28

1 281

0,29

PRAHA 22

1 460

0,31

1 022

0,38

610

0,41

PRAHA 23

2 507

0,30

1 754

0,44

783

0,39

PRAHA 24

3 280

0,36

2 296

0,38

937

0,41

PRAHA 25

3 292

0,28

2 304

0,33

1 072

0,35

PRAHA 26

2 365

0,23

1 656

0,31

696

0,30

PRAHA 27

2 767

0,30

1 936

0,27

887

0,31

PRAHA 28

2 467

0,26

1 727

0,29

723

0,30

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36

 

Středočeský kraj

50000 a více obyvatel

2 476

0,42

1 733

0,45

886

0,48

10000-49999 obyvatel

2 990

0,56

2 330

0,48

1 556

0,52

2000-9999 obyvatel

3 480

0,61

2 436

0,50

1 290

0,56

do 1999 obyvatel

3 554

0,65

2 488

0,56

1 250

0,60

 

Jihočeský kraj

50000 a více obyvatel

2 445

0,37

1 788

0,43

859

0,49

10000-49999 obyvatel

2 373

0,38

1 660

0,34

790

0,49

2000-9999 obyvatel

2 507

0,37

1 754

0,38

980

0,40

do 1999 obyvatel

2 554

0,38

1 787

0,38

910

0,49

 

Plzeňský kraj

50000 a více obyvatel

2 191

0,43

1 533

0,44

877

0,47

10000-49999 obyvatel

3 151

0,43

2 246

0,39

1 290

0,42

2000-9999 obyvatel

3 122

0,40

2 185

0,39

1 180

0,40

do 1999 obyvatel

2 412

0,39

1 688

0,38

970

0,43

 

Karlovarský kraj

50000 a více obyvatel

2 379

0,43

1 687

0,46

860

0,48

10000-49999 obyvatel

2 213

0,36

1 550

0,36

961

0,31

2000-9999 obyvatel

1 775

0,36

1 264

0,36

806

0,31

do 1999 obyvatel

2 067

0,39

1 397

0,33

767

0,39

 

Ústecký kraj

50000 a více obyvatel

2 041

0,42

1 430

0,45

940

0,50

10000-49999 obyvatel

1 989

0,41

1 350

0,42

882

0,41

2000-9999 obyvatel

2 067

0,34

1 480

0,39

790

0,43

do 1999 obyvatel

1 989

0,39

1 309

0,33

977

0,38

 

Liberecký kraj

50000 a více obyvatel

2 223

0,46

1 556

0,42

921

0,45

10000-49999 obyvatel

2 320

0,48

1 624

0,42

783

0,45

2000-9999 obyvatel

2 145

0,36

1 502

0,37

961

0,37

do 1999 obyvatel

2 613

0,39

1 829

0,38

1 069

0,40

 

Královéhradecký kraj

50000 a více obyvatel

2 540

0,45

1 778

0,48

1 169

0,51

10000-49999 obyvatel

2 243

0,42

1 570

0,35

951

0,36

2000-9999 obyvatel

1 969

0,45

1 319

0,34

863

0,35

do 1999 obyvatel

2 165

0,48

1 593

0,39

967

0,38

 

Pardubický kraj

50000 a více obyvatel

1 365

0,49

987

0,42

667

0,46

10000-49999 obyvatel

2 008

0,37

1 420

0,43

622

0,48

2000-9999 obyvatel

1 755

0,38

1 228

0,39

519

0,48

do 1999 obyvatel

2 170

0,39

1 525

0,43

729

0,49

 

Vysočina

50000 a více obyvatel

1 891

0,40

1 328

0,42

641

0,48

10000-49999 obyvatel

2 106

0,47

1 460

0,47

836

0,46

2000-9999 obyvatel

2 184

0,43

1 529

0,48

581

0,45

do 1999 obyvatel

2 359

0,38

1 652

0,39

943

0,41

 

Jihomoravský kraj

50000 a více obyvatel

2 184

0,42

1 529

0,48

586

0,40

10000-49999 obyvatel

1 794

0,39

1 256

0,43

804

0,46

2000-9999 obyvatel

2 301

0,44

1 611

0,44

930

0,46

do 1999 obyvatel

2 749

0,40

1 925

0,47

980

0,42

 

Brno

BRNO 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

BRNO 2

1 798

0,43

1 258

0,48

684

0,50

BRNO 3

2 118

0,39

1 483

0,47

850

0,49

BRNO 4

2 210

0,45

1 547

0,46

820

0,48

BRNO 5

1 649

0,46

1 154

0,47

580

0,48

BRNO 6

3 318

0,40

2 322

0,42

1 176

0,44

BRNO 7

1 828

0,47

1 279

0,41

708

0,49

BRNO 8

2 516

0,43

1 761

0,39

1 053

0,43

BRNO 9

1 589

0,50

1 112

0,46

651

0,48

BRNO 10

3 521

0,41

2 464

0,39

1 280

0,46

BRNO 11

2 822

0,39

1 975

0,43

1 053

0,42

BRNO 12

1 591

0,40

1 114

0,46

667

0,49

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36

 

Olomoucký kraj

50000 a více obyvatel

1 423

0,41

1 044

0,42

780

0,42

10000-49999 obyvatel

1 774

0,41

1 241

0,43

715

0,45

2000-9999 obyvatel

2 359

0,43

1 651

0,44

782

0,46

do 1999 obyvatel

1 755

0,39

1 230

0,41

842

0,39

 

Zlínský kraj

50000 a více obyvatel

2 150

0,43

1 505

0,43

954

0,46

10000-49999 obyvatel

2 262

0,42

1 620

0,47

921

0,43

2000-9999 obyvatel

2 242

0,39

1 569

0,40

892

0,45

do 1999 obyvatel

1 813

0,35

1 269

0,38

752

0,39

 

Moravskoslezský kraj

50000 a více obyvatel

1 423

0,43

996

0,49

535

0,53

10000-49999 obyvatel

1 852

0,48

1 298

0,47

790

0,58

2000-9999 obyvatel

2 320

0,45

1 624

0,43

854

0,46

do 1999 obyvatel

2 184

0,43

1 529

0,47

987

0,46

Tabulka č. 1b

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II E, F, G, H z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně
(zpravidla v rozsahu 10 - 25 %)

středně
(zpravidla v rozsahu 25 - 50 %)

výrazně
(zpravidla v rozsahu nad 50 %)

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hl. m. Praha

PRAHA 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 3

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 4

6 270

0,30

5 310

0,32

4 075

0,36

1 637

0,31

PRAHA 5

3 330

0,29

2 800

0,28

2 064

0,39

939

0,36

PRAHA 6

4 153

0,28

3 515

0,26

2 680

0,29

1 093

0,28

PRAHA 7

5 187

0,40

4 392

0,43

3 250

0,41

1 478

0,39

PRAHA 8

4 403

0,43

3 750

0,40

2 830

0,42

1 210

0,44

PRAHA 9

4 716

0,42

3 982

0,39

3 015

0,39

1 223

0,40

PRAHA 10

3 721

0,37

3 120

0,38

2 400

0,39

1 293

0,38

PRAHA 11

5 052

0,30

4 210

0,32

3 220

0,36

1 370

0,40

PRAHA 12

6 835

0,32

5 752

0,35

4 315

0,34

1 823

0,38

PRAHA 13

3 951

0,29

3 310

0,31

2 498

0,33

1 267

0,36

PRAHA 14

6 138

0,29

5 190

0,32

3 951

0,33

1 807

0,38

PRAHA 15

4 838

0,22

4 052

0,24

3 044

0,28

1 277

0,28

PRAHA 16

5 714

0,44

4 805

0,43

3 512

0,45

1 647

0,42

PRAHA 17

3 391

0,43

2 812

0,43

2 194

0,38

1 048

0,37

PRAHA 18

5 682

0,42

4 803

0,40

3 615

0,37

1 430

0,36

PRAHA 19

5 873

0,40

4 915

0,38

3 752

0,39

1 865

0,40

PRAHA 20

5 695

0,43

4 800

0,40

3 683

0,41

1 813

0,39

PRAHA 21

5 088

0,26

4 320

0,28

3 278

0,28

1 547

0,29

PRAHA 22

1 798

0,45

1 580

0,31

1 210

0,38

850

0,41

PRAHA 23

3 089

0,39

2 608

0,30

2 002

0,44

860

0,39

PRAHA 24

4 040

0,30

3 404

0,36

2 590

0,38

1 037

0,41

PRAHA 25

4 056

0,29

3 420

0,28

2 611

0,33

1 235

0,35

PRAHA 26

2 914

0,28

2 431

0,23

1 830

0,31

828

0,30

PRAHA 27

3 409

0,22

2 830

0,30

2 115

0,27

980

0,31

PRAHA 28

3 040

0,26

2 497

0,26

1 948

0,29

906

0,30

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36

Středočeský kraj

50000 a více obyvatel

2 629

0,40

2 210

0,42

1 692

0,45

995

0,56

10000-49999 obyvatel

3 937

0,45

3 291

0,56

2 550

0,62

1 320

0,65

2000-9999 obyvatel

4 579

0,48

3 840

0,61

2 870

0,65

1 445

0,68

do 1999 obyvatel

4 667

0,50

3 880

0,65

3 003

0,68

1 667

0,65

Jihočeský kraj

50000 a více obyvatel

3 210

0,39

2 690

0,37

2 030

0,43

908

0,49

10000-49999 obyvatel

3 115

0,39

2 665

0,38

1 980

0,34

901

0,49

2000-9999 obyvatel

3 292

0,36

2 110

0,37

2 039

0,38

965

0,40

do 1999 obyvatel

3 353

0,31

2 850

0,38

2 098

0,38

870

0,49

Plzeňský kraj

50000 a více obyvatel

2 877

0,47

2 345

0,43

1 810

0,44

968

0,47

10000-49999 obyvatel

4 136

0,39

3 492

0,43

2 580

0,39

890

0,42

2000-9999 obyvatel

4 098

0,41

3 325

0,40

2 560

0,39

950

0,40

do 1999 obyvatel

3 089

0,36

2 625

0,39

1 980

0,38

810

0,43

Karlovarský kraj

50000 a více obyvatel

3 440

0,39

2 895

0,43

2 063

0,46

976

0,48

10000-49999 obyvatel

2 905

0,39

2 410

0,36

1 725

0,36

845

0,31

2000-9999 obyvatel

2 329

0,39

1 932

0,36

1 510

0,37

870

0,40

do 1999 obyvatel

2 713

0,36

2 296

0,39

1 685

0,33

910

0,39

Ústecký kraj

50000 a více obyvatel

2 680

0,39

2 208

0,42

1 710

0,47

895

0,48

10000-49999 obyvatel

2 611

0,40

2 195

0,41

1 623

0,42

975

0,41

2000-9999 obyvatel

2 713

0,40

2 305

0,34

1 713

0,39

951

0,43

do 1999 obyvatel

2 618

0,36

2 265

0,39

1 683

0,33

920

0,38

Liberecký kraj

50000 a více obyvatel

2 944

0,40

2 495

0,46

1 890

0,42

830

0,45

10000-49999 obyvatel

3 046

0,43

2 553

0,48

1 950

0,42

860

0,45

2000-9999 obyvatel

2 816

0,40

2 331

0,36

1 730

0,37

930

0,37

do 1999 obyvatel

3 507

0,40

2 930

0,39

2 250

0,38

970

0,40

Královéhradecký kraj

50000 a více obyvatel

3 335

0,36

2 790

0,45

2 067

0,50

820

0,52

10000-49999 obyvatel

2 918

0,47

2 430

0,42

1 890

0,45

875

0,46

2000-9999 obyvatel

2 585

0,46

2 100

0,45

1 630

0,44

942

0,45

do 1999 obyvatel

2 910

0,46

2 450

0,48

1 845

0,49

990

0,48

Pardubický kraj

50000 a více obyvatel

1 817

0,41

1 490

0,49

1 159

0,42

841

0,46

10000-49999 obyvatel

2 636

0,38

2 250

0,37

1 730

0,43

889

0,48

2000-9999 obyvatel

2 304

0,36

2 030

0,38

1 510

0,39

685

0,48

do 1999 obyvatel

2 841

0,39

2 501

0,39

1 795

0,43

913

0,49

Vysočina

50000 a více obyvatel

2 483

0,36

2 010

0,40

1 590

0,45

811

0,45

10000-49999 obyvatel

2 764

0,46

2 290

0,47

1 742

0,47

929

0,46

2000-9999 obyvatel

2 867

0,42

2 369

0,43

1 831

0,48

957

0,45

do 1999 obyvatel

3 096

0,36

2 575

0,38

1 956

0,39

855

0,41

Jihomoravský kraj

50000 a více obyvatel

2 867

0,46

2 490

0,42

1 794

0,48

860

0,40

10000-49999 obyvatel

2 355

0,39

2 087

0,39

1 520

0,43

983

0,46

2000-9999 obyvatel

3 020

0,38

2 545

0,44

1 932

0,44

810

0,46

do 1999 obyvatel

3 609

0,39

3 056

0,40

2 245

0,47

934

0,45

Brno

BRNO 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

BRNO 2

2 402

0,40

2 020

0,43

1 560

0,48

894

0,50

BRNO 3

2 836

0,41

2 392

0,39

1 793

0,47

920

0,49

BRNO 4

2 839

0,46

2 400

0,45

1 820

0,46

970

0,48

BRNO 5

2 208

0,47

1 850

0,46

1 400

0,47

720

0,48

BRNO 6

4 452

0,36

3 720

0,40

2 750

0,42

855

0,44

BRNO 7

2 448

0,48

2 100

0,47

1 530

0,41

920

0,49

BRNO 8

3 369

0,40

2 810

0,43

2 190

0,39

932

0,43

BRNO 9

2 128

0,48

1 795

0,50

1 330

0,46

840

0,48

BRNO 10

4 715

0,40

3 950

0,41

3 010

0,39

970

0,46

BRNO 11

3 779

0,36

3 190

0,39

2 350

0,43

863

0,42

BRNO 12

2 131

0,35

1 810

0,40

1 325

0,46

870

0,49

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

50000 a více obyvatel

1 868

0,40

1 597

0,41

1 287

0,42

869

0,42

10000-49999 obyvatel

2 329

0,40

1 930

0,41

1 568

0,43

725

0,45

2000-9999 obyvatel

3 097

0,42

2 545

0,43

2 113

0,44

944

0,46

do 1999 obyvatel

2 406

0,39

1 985

0,39

1 620

0,41

925

0,39

Zlínský kraj

50000 a více obyvatel

2 887

0,41

2 359

0,43

1 830

0,43

850

0,46

10000-49999 obyvatel

2 969

0,46

2 492

0,42

1 910

0,47

931

0,43

2000-9999 obyvatel

2 954

0,34

2 478

0,39

1 897

0,36

986

0,40

do 1999 obyvatel

2 483

0,35

2 010

0,35

1 573

0,38

821

0,39

Moravskoslezský kraj

50000 a více obyvatel

2 248

0,34

1 854

0,43

1 390

0,45

874

0,52

10000-49999 obyvatel

2 432

0,31

1 970

0,48

1 580

0,50

951

0,55

2000-9999 obyvatel

3 046

0,45

2 580

0,45

1 934

0,43

910

0,46

do 1999 obyvatel

2 833

0,42

2 396

0,43

1 810

0,47

860

0,46

Tabulka č. 1c

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

chaty odpovídající zpravidla typu I, II A,B z přílohy č. 7

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně
(zpravidla v rozsahu 10 - 25 %)

středně
(zpravidla v rozsahu 25 - 50 %)

výrazně
(zpravidla v rozsahu nad 50 %)

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hl. m. Praha

PRAHA 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 3

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 4

7 400

0,30

6 300

0,32

4 510

0,36

2 280

0,31

PRAHA 5

3 934

0,29

3 230

0,28

2 570

0,39

1 280

0,36

PRAHA 6

4 906

0,28

4 120

0,26

3 080

0,29

1 691

0,28

PRAHA 7

6 127

0,40

5 050

0,43

3 882

0,41

1 975

0,39

PRAHA 8

5 201

0,43

4 410

0,40

3 206

0,42

1 655

0,44

PRAHA 9

5 571

0,42

4 715

0,39

3 541

0,39

1 310

0,40

PRAHA 10

4 396

0,37

3 710

0,38

2 757

0,39

1 415

0,38

PRAHA 11

5 968

0,30

4 980

0,32

3 860

0,36

1 870

0,40

PRAHA 12

8 209

0,32

6 715

0,35

5 210

0,34

2 820

0,38

PRAHA 13

4 644

0,29

3 940

0,31

3 008

0,33

1 210

0,36

PRAHA 14

6 214

0,29

5 180

0,32

4 021

0,33

1 812

0,38

PRAHA 15

5 680

0,22

4 720

0,24

3 690

0,28

1 740

0,28

PRAHA 16

6 891

0,44

5 757

0,43

4 450

0,45

2 450

0,42

PRAHA 17

3 985

0,43

3 381

0,43

2 590

0,38

1 142

0,37

PRAHA 18

6 678

0,42

5 576

0,40

4 320

0,37

2 085

0,36

PRAHA 19

6 903

0,40

5 767

0,38

4 470

0,39

2 150

0,40

PRAHA 20

6 869

0,43

5 738

0,40

4 460

0,41

2 540

0,39

PRAHA 21

5 980

0,26

5 053

0,28

3 700

0,28

1 650

0,29

PRAHA 22

2 114

0,45

1 895

0,31

1 310

0,38

1 090

0,41

PRAHA 23

3 630

0,39

3 080

0,30

2 259

0,44

1 768

0,39

PRAHA 24

4 749

0,30

4 025

0,36

3 060

0,38

1 360

0,41

PRAHA 25

4 767

0,29

4 051

0,28

3 007

0,33

1 538

0,35

PRAHA 26

3 424

0,28

2 890

0,23

2 220

0,31

1 095

0,30

PRAHA 27

4 007

0,22

3 305

0,30

2 593

0,27

1 170

0,31

PRAHA 28

3 572

0,26

2 936

0,26

2 221

0,29

1 089

0,30

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Středočeský kraj

50000 a více obyvatel

3 787

0,40

3 120

0,45

2 650

0,53

1 280

0,54

10000-49999 obyvatel

3 675

0,45

3 050

0,49

2 695

0,61

1 250

0,59

2000-9999 obyvatel

3 883

0,48

3 490

0,53

2 320

0,61

1 350

0,60

do 1999 obyvatel

3 956

0,50

3 562

0,56

2 520

0,64

1 450

0,60

Jihočeský kraj

50000 a více obyvatel

3 787

0,39

3 118

0,37

2 512

0,43

1 080

0,49

10000-49999 obyvatel

3 675

0,39

3 026

0,38

3 050

0,34

1 442

0,49

2000-9999 obyvatel

3 883

0,36

3 298

0,37

3 170

0,38

1 560

0,40

do 1999 obyvatel

3 956

0,31

3 580

0,38

2 230

0,38

1 130

0,49

Plzeňský kraj

50000 a více obyvatel

3 394

0,47

2 865

0,43

2 280

0,44

1 050

0,47

10000-49999 obyvatel

4 880

0,39

4 110

0,43

3 590

0,39

1 550

0,42

2000-9999 obyvatel

4 835

0,41

4 250

0,40

3 280

0,39

1 410

0,40

do 1999 obyvatel

3 735

0,36

2 850

0,39

2 420

0,38

1 180

0,43

Karlovarský kraj

50000 a více obyvatel

4 050

0,39

3 580

0,43

2 650

0,46

1 246

0,48

10000-49999 obyvatel

3 427

0,39

2 950

0,36

2 120

0,36

1 070

0,31

2000-9999 obyvatel

2 748

0,39

2 550

0,36

2 232

0,37

932

0,32

do 1999 obyvatel

3 201

0,36

2 750

0,39

2 080

0,33

1 085

0,39

Ústecký kraj

50000 a více obyvatel

3 161

0,39

2 628

0,41

2 050

0,36

1 020

0,32

10000-49999 obyvatel

3 080

0,40

2 480

0,41

2 100

0,42

1 075

0,41

2000-9999 obyvatel

3 201

0,40

2 620

0,34

2 040

0,39

986

0,43

do 1999 obyvatel

3 089

0,36

2 570

0,39

2 070

0,33

926

0,38

Liberecký kraj

50000 a více obyvatel

3 470

0,40

2 849

0,46

2 350

0,42

982

0,45

10000-49999 obyvatel

3 590

0,43

2 950

0,48

2 420

0,42

923

0,45

2000-9999 obyvatel

3 322

0,40

2 823

0,36

2 125

0,37

977

0,37

do 1999 obyvatel

4 137

0,40

3 620

0,39

2 789

0,38

1 098

0,40

Královéhradecký kraj

50000 a více obyvatel

3 935

0,36

3 320

0,33

2 620

0,39

911

0,37

10000-49999 obyvatel

3 442

0,47

2 980

0,42

2 337

0,45

1 030

0,46

2000-9999 obyvatel

3 050

0,46

2 630

0,45

2 082

0,44

1 003

0,45

do 1999 obyvatel

3 457

0,46

2 950

0,48

2 304

0,49

1 065

0,48

Pardubický kraj

50000 a více obyvatel

2 144

0,41

1 877

0,49

1 438

0,42

739

0,46

10000-49999 obyvatel

3 110

0,38

2 698

0,37

2 301

0,43

969

0,48

2000-9999 obyvatel

2 718

0,36

2 683

0,38

1 789

0,39

815

0,48

do 1999 obyvatel

3 352

0,39

2 826

0,39

2 629

0,43

1 037

0,49

Vysočina

50000 a více obyvatel

2 929

0,36

2 430

0,31

1 955

0,35

800

0,37

10000-49999 obyvatel

3 261

0,46

2 753

0,47

2 219

0,47

848

0,46

2000-9999 obyvatel

3 382

0,42

2 932

0,43

2 480

0,48

1 061

0,45

do 1999 obyvatel

3 654

0,36

3 183

0,38

2 673

0,39

1 096

0,41

Jihomoravský kraj

50000 a více obyvatel

3 397

0,46

2 870

0,42

2 120

0,48

1 011

0,40

10000-49999 obyvatel

2 778

0,39

2 324

0,39

1 852

0,43

797

0,46

2000-9999 obyvatel

3 563

0,38

3 130

0,44

2 632

0,44

1 039

0,46

do 1999 obyvatel

4 258

0,39

3 247

0,40

2 722

0,47

1 285

0,40

Brno

BRNO 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

BRNO 2

2 830

0,40

2 510

0,43

1 882

0,48

807

0,50

BRNO 3

3 334

0,41

2 739

0,39

2 426

0,47

933

0,49

BRNO 4

3 340

0,46

2 820

0,45

2 366

0,46

902

0,48

BRNO 5

2 595

0,47

2 105

0,46

1 664

0,47

747

0,48

BRNO 6

5 223

0,36

4 320

0,40

3 355

0,42

1 211

0,44

BRNO 7

2 878

0,48

2 510

0,47

2 257

0,41

846

0,49

BRNO 8

3 960

0,40

3 380

0,43

2 632

0,39

1 210

0,43

BRNO 9

2 501

0,48

2 225

0,50

1 682

0,46

756

0,48

BRNO 10

5 542

0,40

4 510

0,41

3 272

0,39

1 668

0,46

BRNO 11

4 451

0,36

3 825

0,39

2 983

0,43

1 319

0,42

BRNO 12

2 505

0,35

2 158

0,40

1 629

0,46

781

0,49

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

50000 a více obyvatel

2 201

0,40

1 972

0,41

1 511

0,42

777

0,42

10000-49999 obyvatel

2 748

0,40

2 450

0,41

1 885

0,43

763

0,45

2000-9999 obyvatel

3 654

0,42

3 120

0,43

2 446

0,44

943

0,46

do 1999 obyvatel

2 839

0,39

2 498

0,39

1 608

0,41

826

0,39

Zlínský kraj

50000 a více obyvatel

3 406

0,41

2 898

0,43

2 608

0,43

826

0,46

10000-49999 obyvatel

3 503

0,46

2 949

0,42

2 570

0,47

807

0,43

2000-9999 obyvatel

3 494

0,34

2 940

0,37

2 487

0,37

964

0,40

do 1999 obyvatel

2 929

0,35

2 441

0,35

1 940

0,38

843

0,39

Moravskoslezský kraj

50000 a více obyvatel

2 642

0,34

2 290

0,35

1 679

0,38

863

0,42

10000-49999 obyvatel

2 869

0,31

2 652

0,33

1 854

0,39

748

0,44

2000-9999 obyvatel

3 593

0,45

3 117

0,45

2 622

0,43

939

0,46

do 1999 obyvatel

3 343

0,42

2 871

0,43

2 140

0,47

894

0,46

Tabulka č. 1d

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru zahrádkářské chaty

Kraj / Obec
počet obyvatel

Technické a morální opotřebení

neovlivňující cenu

snižující cenu

částečně
(zpravidla v rozsahu 10 - 25 %)

středně
(zpravidla v rozsahu 25 - 50 %)

výrazně
(zpravidla v rozsahu nad 50 %)

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Základní cena
Kč/m2

Koeficient cenového rozpětí

Hl. m. Praha

PRAHA 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 3

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PRAHA 4

3 959

0,30

3 450

0,32

2 750

0,36

1 228

0,31

PRAHA 5

2 102

0,29

1 849

0,28

1 410

0,39

873

0,36

PRAHA 6

2 620

0,28

2 320

0,26

1 750

0,29

984

0,28

PRAHA 7

3 274

0,40

2 810

0,43

2 379

0,41

1 073

0,39

PRAHA 8

2 779

0,43

2 390

0,40

1 695

0,42

950

0,44

PRAHA 9

2 977

0,42

2 610

0,39

1 815

0,39

993

0,40

PRAHA 10

2 349

0,37

2 090

0,38

1 750

0,39

840

0,38

PRAHA 11

3 189

0,30

2 820

0,32

2 139

0,36

1 025

0,40

PRAHA 12

3 968

0,32

3 450

0,35

2 580

0,34

1 218

0,38

PRAHA 13

2 592

0,29

2 287

0,31

1 692

0,33

848

0,36

PRAHA 14

4 025

0,29

3 545

0,32

2 663

0,33

1 150

0,38

PRAHA 15

3 173

0,22

2 715

0,24

1 934

0,28

998

0,28

PRAHA 16

3 903

0,44

3 392

0,43

2 751

0,45

1 104

0,42

PRAHA 17

2 224

0,43

1 900

0,43

1 429

0,38

885

0,37

PRAHA 18

3 726

0,42

3 230

0,40

2 472

0,37

1 104

0,36

PRAHA 19

3 852

0,40

3 370

0,38

2 549

0,39

1 155

0,40

PRAHA 20

3 391

0,43

2 903

0,40

2 677

0,41

1 058

0,39

PRAHA 21

3 337

0,26

2 890

0,28

2 090

0,28

1 095

0,29

PRAHA 22

1 279

0,45

1 087

0,31

891

0,38

490

0,41

PRAHA 23

2 026

0,39

1 830

0,30

1 335

0,44

765

0,39

PRAHA 24

2 650

0,30

2 325

0,36

1 727

0,38

808

0,41

PRAHA 25

2 665

0,29

2 360

0,28

1 842

0,33

820

0,35

PRAHA 26

1 910

0,28

1 695

0,23

1 265

0,31

722

0,30

PRAHA 27

2 236

0,22

1 975

0,30

1 499

0,27

729

0,31

PRAHA 28

1 993

0,26

1 695

0,26

1 337

0,29

628

0,30

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Středočeský kraj

50000 a více obyvatel

1 835

0,41

1 659

0,40

1 292

0,43

728

0,44

10000-49999 obyvatel

2 590

0,48

2 300

0,49

1 698

0,51

871

0,49

2000-9999 obyvatel

3 023

0,30

2 620

0,32

2 123

0,31

980

0,36

do 1999 obyvatel

3 080

0,30

2 670

0,34

2 154

0,34

915

0,37

Jihočeský kraj

50000 a více obyvatel

2 318

0,39

2 088

0,37

1 562

0,43

967

0,49

10000-49999 obyvatel

2 096

0,39

1 868

0,38

1 547

0,34

958

0,49

2000-9999 obyvatel

2 143

0,36

1 915

0,37

1 646

0,38

1 019

0,40

do 1999 obyvatel

2 201

0,31

1 975

0,38

1 685

0,38

1 044

0,49

Plzeňský kraj

50000 a více obyvatel

1 899

0,47

1 690

0,43

1 474

0,44

913

0,47

10000-49999 obyvatel

2 730

0,39

2 420

0,43

1 974

0,39

919

0,42

2000-9999 obyvatel

2 705

0,41

2 390

0,40

1 856

0,39

831

0,40

do 1999 obyvatel

2 090

0,36

1 815

0,39

1 558

0,38

792

0,43

Karlovarský kraj

50000 a více obyvatel

2 269

0,39

2 078

0,43

1 555

0,46

763

0,48

10000-49999 obyvatel

1 918

0,40

1 793

0,36

1 566

0,36

670

0,31

2000-9999 obyvatel

1 580

0,39

1 392

0,69

1 047

0,36

620

0,32

do 1999 obyvatel

1 790

0,36

1 520

0,39

1 224

0,33

710

0,39

Ústecký kraj

50000 a více obyvatel

1 869

0,42

1 688

0,45

1 435

0,50

820

0,52

10000-49999 obyvatel

1 823

0,40

1 650

0,41

1 489

0,42

791

0,41

2000-9999 obyvatel

1 791

0,40

1 580

0,34

1 336

0,39

632

0,43

do 1999 obyvatel

1 749

0,36

1 521

0,39

1 295

0,33

703

0,38

Liberecký kraj

50000 a více obyvatel

1 950

0,40

1 720

0,46

1 586

0,42

983

0,45

10000-49999 obyvatel

2 050

0,43

1 852

0,48

1 490

0,42

923

0,45

2000-9999 obyvatel

1 970

0,40

1 709

0,36

1 578

0,37

978

0,37

do 1999 obyvatel

2 315

0,40

2 067

0,39

1 773

0,38

1 098

0,40

Královéhradecký kraj

50000 a více obyvatel

2 220

0,38

1 987

0,40

1 765

0,45

752

0,45

10000-49999 obyvatel

1 936

0,47

1 742

0,42

1 603

0,45

695

0,46

2000-9999 obyvatel

1 710

0,46

1 495

0,45

1 220

0,44

628

0,45

do 1999 obyvatel

1 935

0,46

1 725

0,48

1 519

0,49

590

0,48

Pardubický kraj

50000 a více obyvatel

1 290

0,41

1 096

0,49

930

0,42

539

0,46

10000-49999 obyvatel

1 740

0,38

1 443

0,37

1 080

0,43

669

0,48

2000-9999 obyvatel

1 525

0,36

1 430

0,38

1 070

0,39

663

0,48

do 1999 obyvatel

1 876

0,39

1 607

0,39

1 352

0,43

837

0,49

Vysočina

50000 a více obyvatel

1 640

0,39

1 406

0,43

1 127

0,48

698

0,50

10000-49999 obyvatel

1 825

0,46

1 530

0,47

1 369

0,47

848

0,46

2000-9999 obyvatel

1 892

0,42

1 642

0,43

1 229

0,48

761

0,45

do 1999 obyvatel

2 045

0,36

1 856

0,38

1 388

0,39

860

0,41

Jihomoravský kraj

50000 a více obyvatel

1 910

0,46

1 718

0,42

1 286

0,48

611

0,40

10000-49999 obyvatel

1 560

0,39

1 320

0,39

1 287

0,43

797

0,46

2000-9999 obyvatel

1 994

0,38

1 711

0,44

1 355

0,44

839

0,46

do 1999 obyvatel

2 383

0,39

2 056

0,40

1 729

0,47

885

0,48

Brno

BRNO 1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

BRNO 2

1 579

0,40

1 311

0,43

1 191

0,48

607

0,50

BRNO 3

1 860

0,41

1 582

0,39

1 284

0,47

733

0,49

BRNO 4

1 872

0,46

1 515

0,45

1 234

0,46

702

0,48

BRNO 5

1 448

0,47

1 280

0,46

983

0,47

547

0,48

BRNO 6

2 856

0,36

2 613

0,40

1 955

0,42

1 211

0,44

BRNO 7

1 606

0,48

1 394

0,47

1 043

0,41

646

0,49

BRNO 8

2 209

0,40

1 811

0,43

1 455

0,39

839

0,43

BRNO 9

1 395

0,48

1 200

0,50

898

0,46

556

0,48

BRNO 10

3 092

0,40

2 620

0,41

2 102

0,39

1 168

0,46

BRNO 11

2 478

0,36

2 200

0,39

1 646

0,43

1 019

0,42

BRNO 12

1 397

0,35

1 253

0,40

937

0,46

581

0,49

Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.

Olomoucký kraj

50000 a více obyvatel

1 233

0,40

1 050

0,41

872

0,42

777

0,42

10000-49999 obyvatel

1 539

0,40

1 348

0,41

1 133

0,43

764

0,45

2000-9999 obyvatel

2 044

0,42

1 752

0,43

1 400

0,44

743

0,46

do 1999 obyvatel

1 579

0,39

1 412

0,39

1 334

0,41

826

0,39

Zlínský kraj

50000 a více obyvatel

1 980

0,41

1 783

0,43

1 334

0,43

826

0,46

10000-49999 obyvatel

1 934

0,46

1 742

0,42

1 503

0,47

807

0,43

2000-9999 obyvatel

1 944

0,40

1 751

0,38

1 410

0,39

811

0,51

do 1999 obyvatel

1 690

0,35

1 490

0,35

1 361

0,38

843

0,39

Moravskoslezský kraj

50000 a více obyvatel

1 475

0,40

1 310

0,48

1 183

0,50

733

0,56

10000-49999 obyvatel

1 605

0,42

1 426

0,50

1 216

0,52

753

0,58

2000-9999 obyvatel

2 011

0,45

1 800

0,45

1 546

0,53

834

0,56

do 1999 obyvatel

1 870

0,42

1 689

0,43

1 444

0,57

894

0,56

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u rekreačních chat a zahrádkářských chat
oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
n

Popis

Váha
Vn

1

Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami

10

2

Přírodní lokalita

10*

3

Životní prostředí

8

4

Dopravní dostupnost

8/4**

5

Vybavení stavby

5

6

Podsklepení

2

7

Podkroví

2

8

Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol. č. 2.5, 3.2, 19, 21, 23

5

9

Právní vztahy

4

10

Posouzení širších vztahů

10

10
∑ Vn
n = 1

Pro rekreační chaty


64

10
∑ Vn
n = 1

Pro zahrádkářské chaty


50

* Platí jen pro rekreační chaty, u zahrádkářských chat se nehodnotí

** Platí jen pro zahrádkářské chaty

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u garáží
oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.

Popis

I.

II.

III.

IV.

V.

1

Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami

poptávka je výrazně nižší než nabídka

poptávka je nižší než nabídka

poptávka je s nabídkou v rovnováze

poptávka je vyšší než nabídka

poptávka je výrazně vyšší než nabídka

2
Jen pro rekreač. chaty

Přírodní lokalita v místě

les ani vodní tok či plocha v okruhu do 2000 m

les ani vodní tok či plocha v okruhu nad 1000 m

les nebo vodní tok či plocha v místě

les i vodní plocha, tok či plocha v místě

význačná přírodní lokalita, les a vodní plocha v místě

3

Životní prostředí v místě

hlučnost pršnost nebezpečné exhalace

 

hlučnost, prašnost

 

příznivé životní prostředí

4

Dopravní dostupnost

ve vzdálenosti do 300 m není možnost příjezdu dvoustopých vozidel, pouze přívoz apod.

nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 3000 m

nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 m

zpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 m

zpevněná komunikace, veřejná doprava ve vzdálenosti do 500 m

5

Vybavení chaty

bez vybavení WC suchý, umyvadlo

studená voda, WC suchý splachovací, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

studená voda, WC splachovací, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

studená voda, propan butan, kanalizace i částečná, WC splachovací i suchý, umyvadlo, el. proud světelný i motorový

teplá a studená voda, bojler, propan butan, kanalizace úplná, WC, vana či sprcha, el. proud světelný i motorový, kuchyňský sporák

6

Podsklepení

nepodsklepená

 

podsklepená do poloviny ZP

 

podsklepená nad polovinu ZP

7

Podkroví

plochá střecha nebo bez možnosti podkroví

s možností podkroví, nevyužito

podkroví do 1/3 ZP

podkroví do 2/3 ZP

podkroví nad 2/3 ZP

8

Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol. č. 2.5, 3.2, 19, 21, 23

venkovní úpravy snižující hodnotu chaty

bez venkovních úprav

venkovní úpravy bez výrazného vlivu na cenu chaty

venkovní úpravyzvyšující cenu chaty

venkovní úpravy výrazně zvyšující cenu chaty

9

Právní vztahy

pozemek cizí

     

pozemek vlastní

10

Posouzení širších vstahů

velmi problematická nemovitost

problematická nemovitost

průměrná nemovitost

dobrá nemovitost

výborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení chaty zdůvodněno vždy.