Příloha č. 4 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo

položky

Konstrukce

koeficient K1 pro

budovy

haly

1

zděné

0,939

1,075

2

monolitické betonové tyčové

1,158

1,040

3

monolitické betonové plošné

1,132

1,132

4

montované z dílců betonových tyčových

0,993

0,998

5

montované z dílců betonových plošných

1,037

1,003

6

montované z prostorových buněk

1,241

0,728

7

kovové

1,032

0,948

8

dřevěné na bázi dřevní hmoty

1,029

0,936