Správcem cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, prípadně kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Magistrát hlavního města Prahy

referent:

Ing. Ivana Fousková

poštovní adresa : NÚB (nová úřední budova)
Ulice: Nám. Franze Kafky 1
PSČ: 110 00
Praha 1
patro: II.
číslo dveří 209
návštěvní doba:
Pondělí
Středa
od:
13:00
9:00
do:
17:55
18:00
telefon: (+420) 236 002 933
fax::  
e-mail: Ivana.Fouskova@cityofprague.cz