Správcem cenové mapy stavebních pozemků města Klatov a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, případně, kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Magistrát města Klatov

odbor rozvoje města

vedoucí odboru:

Ing. Daniela Pleskotová

pracovnice odboru:

Bc. Olga Osangová

poštovní adresa : náměstí Míru čp. 62
PSČ: 339 01
Klatovy
úřední doba: Pondělí
8.00
-
17.00
od: Středa 8.00
-
17.00
do: Pátek 8.00
-
14.30
         
telefon: (+420) 376 347 247, (+420) 376 347 303
T-mobil: (+420) 602 187 434
e-mail: dpleskotova@mukt.cz, oosangova@mukt.cz