Správcem cenové mapy stavebních pozemků města Mostu a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, prípadně kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Magistrát statutárního města Mostu

odbor městského majetku

oddělení dispozic s pozemky

vedoucí odboru:

Ing. František Svoboda

vedoucí oddělení:

Ivana Fridrichová

ulice: Radniční ulice 1/2
PSČ: 434 01
město: Most
patro: 2.
číslo dveří 205
návštěvní doba: Pondělí a středa
od - do: 8:00 - 17:00
návštěvní doba: Úterý a čtvrtek
od - do:: 8:00 - 14:00
telefon: 476 448 388, 476 448 541
e-mail: Ivana.Fridrichova@mesto-most.cz