Správcem cenové mapy stavebních pozemků statutárního městaOstravy a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, prípadně kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Magistrát města Ostravy

odbor financí a rozpočtu

oddělení daní a rozpočtu

vedoucí odboru:

Ing. Lukáś Jančálek

 

 

poštovní adresa : Prokešovo náměstí 8
PSČ:  
Moravská Ostrava
patro:  
číslo dveří  
návštěvní doba:  
od:  
do:  
telefon oddělení (+420) 599 443 105
telefon odboru:  
call centrum: (+420) 844 121 314
e-mail: info@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

 

Pozn.: Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Ostravy je dále uložena na úřadech městských obvodů města Ostravy.