Správcem cenové mapy stavebních pozemků města Prostějova a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, prípadně kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Městský úřad Prostějov

odbor koncepce a rozvoje

vedoucí odboru:

Ing. Karin Kuklová

 

 

poštovní adresa : T. G. Masaryka 12
PSČ: 796 01
Prostějov
patro:  
číslo dveří  
návštěvní doba:  
od:  
do:  
přestávka:  
telefon: (+420) 582 329 700
fax:: (+420) 582 342 389
e-mail: karin.kuklova@mestopv.cz