Správcem cenové mapy stavebních pozemků obce Terezín a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, prípadně kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Obecní úřad v Terezíně

starostka obce:

Bc. Miroslava Vykydalová

místostarosta:

Bc. Antonín Hanák

poštovní adresa : Obec Terezín 78
PSČ: 696 14
Obec Terezín, okres Hodonín
patro:  
číslo dveří  
návštěvní doba: Pondélí a středa
od: 7:30
do: 17:00
  Úterý a čtvrtek
od: 7:30
do: 16:00
telefon / fax: (+420) 518 361 325
fax::  
e-mail: obec.terezin@seznam.cz