Pořizovatel cenové mapy Mapový list č. 17 Mapový list č. 16 Mapový list č. 15 Mapový list č. 14 Mapový list č. 13 Mapový list č. 12 Mapový list č. 11 Mapový list č. 10 Mapový list č. 9 Mapový list č. 8 Mapový list č. 7 Mapový list č. 6 Mapový list č. 5 Mapový list č. 4 Mapový list. č. 3 Mapový list č. 2 Mapový list č. 1

Poznámka redakce www.cenovemapy.cz:

Vážení uživatelé cenových map, pod každou položkou tohoto kladu mapových listů se skrývá dokument PDF, který potřebuje ke svému zobrazení program Acrobat Reader společnosti Adobe. Každý ze souborů má velikost zhruba 1 MB a rychlost jeho stažení ze serveru přímo závisí na vašem technickém vybavení. Na řešení webové prezentace cenové mapy města Přibrami nemají autoři těchto stránek žádný vliv.

Pokud nemáte na svém počítači program Acrobat Reader, můžete si ho bezplatně stáhnout prostřednictvním odkazu na naší domovské stránce vpravo.