Vydavatelem a správcem cenové mapy stavebních pozemků obce Horoměřice a místem, kde lze do mapy bezplatně nahlédnout, případně, kde lze uplatnit návrhy, náměty a poznámky k současným cenovým mapám je

Obecní úřad v Horoměřicích

starosta obce::

Zdeněk Babka

místostarostka:

Jana Kohoutová

poštovní adresa : Velvarská 100
PSČ: 252 62
Horoměřice
patro: I.
číslo dveří  
návštěvní doba: v úředních hodinách
od:

Po - Čt

8:00 Po a Čt též 13:00
do:   12:00   17:00
telefon: (+420) 220 970 240
fax:: (+420) 220 971 470
e-mail: ou_horomerice@volny.cz