Cenové mapy - úvod

Souhrnné informace o cenových mapách zpracovaných na území České republiky.
Stránka je určena pro soudní znalce, odhadce, investory a zástupce státní správy a samosprávy.Cenová mapa stavebních pozemků města Duchcova nemá na Internetu grafickou prezentaci v podobě klasické mapy, ale je reprezentována seznamem pozemků nad katastrem města, ve kterém je vedle identifikačních charakteristik pozemku uvedena i jeho cena, převzatá z platné cenové mapy.
Seznamy pozemků byly zpracovány tabulkovým procesorem Microsoft Excel, ve kterém jsou také prezentovány. Předpokladem správného zobrazení je existence Microsoft Excelu na počítači uživatele této stránky. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejrozšířenějších tabulkových procesoru, který má na svém počítači v té, které instalační verzi, prakticky "každý", nepřeváděli jsme tabulky do HTML formátu, ale používáme je původním způsobem, tak jak jsou uveřejněny na webovém serveru města.
Autoři webovské prezentace seznam rozdělili na tři část (pravděpodobně kvůli rychlosti načítání dat ze serveru) a uspořádali je podle následujícího rozsahu parcelních čísel katastru nermovitostí :

Parcelní číslo KN:

 
1 až 999

Seznam pozemků - první část

1000 až 1999
2000 až 3528

Podle našeho mínění je tento způsob prezentace cenové mapy stavebních pozemků naprosto dostačující pro malá města a obce a možná by i větším sídelním celkům pomohl vyřešit neustále se opakující problémy s přiřazením ceny k jednotlivým pozemkům, stejně jako by zjednodušil základní rozhodování uživatele mapy, které pozemky jsou v mapě se zónovou cenou považovány za stavební a které jsou tedy oceněny. Při použití podobného seznamu, jaký předkládají zpracovatelé cenové mapy stavebních pozemků města Duchcova, by podobné nejistoty a tápání zcela odpadly .