Cenové mapy - úvod

Souhrnné informace o cenových mapách zpracovaných na území České republiky.
Stránka je určena pro soudní znalce, odhadce, investory a zástupce státní správy a samosprávy.Cenová mapa stavebních pozemků města Duchcova pro rok 2004 - 2005 stále nemá na Internetu grafickou prezentaci v podobě klasické mapy, ale je reprezentována seznamem pozemků nad katastrem města, ve kterém je vedle identifikačních charakteristik pozemku uvedena i jeho cena, převzatá z platné cenové mapy.

Parcelní číslo KN:

 
1 až 999

Seznam pozemků - první část

1000 až 1999
2000 až 3540

Podle našeho mínění je tento způsob prezentace cenové mapy stavebních pozemků naprosto dostačující pro malá města a obce.