Úplný seznam cenových map


Cenové mapy na Internetu (CM)

Bílina

2008-14
Brno 2014
Doubravčice 2013-15
Hodonín 2008-14

Horoměřice

2005-15
Textová část cenové mapy

M.Boleslav

2014-15

Most

2009-14

Olomouc

2007-15

Ostrava

2000-15
Grafická část cenové mapy
Obecně závazná vyhlášky
Praha 2000-15

Terezín

2009-12

Zlín

2002-14


Územní plány na Internetu (ÚP)

Velké územní celky
Pardubický kraj
Územní plán VÚC Pardubický kraj
Textová část - viz grafický odkaz
Kraj Vysočina
Územní plán VÚC kraj Vysočina
Textová část - viz grafický odkaz
Žďárské vrchy
Územní plán VÚC Žďárské vrchy
Textová část - viz grafický odkaz
Města a obce:

Hl. m. Praha a krajská města

Praha
Brno  
Textová část zatím nenalezena
České Budějovice
Územní plán města České Buďejovice - grafická část
Textová čast není k dispozici
Hradec Králové
Územní plán města Hradce Králové - grafická část
Textová čast není k dispozici
Liberec  
Grafická část územního plánu Liberce - nutno vybrat a zapnout vrstvy
Textová část zatím nenalezena
Olomouc  
Grafická část územního plánu Liberce - nutno vybrat a zapnout vrstvy
Textová část zatím nenalezena
Ostrava  
Grafická část územního plánu Ostravy
Textová část
Pardubice
Územní plán města Pardubic - grafická část
Textová čast není k dispozici
Plzeň  
Grafická část územního plánu Plzně
Závazné části UP Plzně - textová část

Okresní města

Cheb  
Grafická část ÚP Chebu
Textová část prozatím není k dispozici
Jablonec nad Nisou
Grafifická čast UP - Jablonec n. Nisou
Textová část ÚP
Jičín
Grafická část územního plánu Jičína a dalších druhů map
Textová část ÚP prozatím nenalezena
Kladno
Grafická část územního plánu Kladna v rámci komplexního městského informačního systému
Textová část prozatím není k dispozici
Louny  
Grafická část ÚP Loun
Textová část prozatím není k dispozici
Nový Jičín
Textová část zatím nenalezena
Nymburk
Mladá Boleslav
Návrh změn územního plánu Mladé Boleslavi
Most  
Textevé informace o územním plánu
Písek
Grafická část územního plánu P=isku a dalších druhů map
Textová část ÚP nenalezena
Trutnov
Grafická část územního plánu Trutnova a dalších druhů map
Textová část ÚP prozatím nenalezena
Zlín
Textová část ÚP prozatím nenalezena

Ostatní města a obce

Obce středočesk. kraje
Seznam obcí s odkazy do map ÚP
Územní plán města Bíliny - textová část
Bílina  
Územní plán města Bíliny - grafická část
Břehy  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Býšť  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Čáslav  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Časy - Choteč
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Čeperka  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Dolní Roveň  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Dolní Ředice
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Duchcov  
Grafická část ÚP není k dispozici
Závazné části územního plánu města Duchcova
Holice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Horní Jelení  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Horní Ředice
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Hostovice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Hrabice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Chvaletice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Chvojenec  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Jezbořice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Kojice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Křičen  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Labské Chrčice
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Mikulovice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Ostřetín  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Poběžovice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Rohoznice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Srch  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Staré Jesenčany
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Stéblová  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Trusnov  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Velíny  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Vysoké Chvojno
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Vyšehněvice  
Územní plán obce
Textová část - viz grafický odkaz
Žatec  
Potřeba Acrobat Reader
Textová část ÚP není na tomto serveru k dispozici.

Letecké snímky na Internetu (LS)

Bílina  
Letecký snímek města Bíliny
České Budějovice
České Budějovice - letecké snímky, záplavy a další - nutno nastavit vrsvy
 
Dubí  
Letecký snímek města Dubí
Hradec Králové
Grafická část orthofoto atlasu
Karviná
Letecké snímky Karviné
Kladno
Grafická část orthofoto atlasu Kladna v rámci komplexního městského informačního systému
Plzeň 1945
Letecký snímek Plzně z r. 1945
  2002
Letecký snímek Plzně z r. 2002
Praha (ortofoto)
Prostějov  
Grafická část orthofoto atlasu Prostějova

Speciální mapy na Internetu (SM)

SVĚT Mapové aplikace
  3D globus
ČR Mapové aplikace
  Ortofoto mapy
Mapy lesa v ČR, včetně orthofoto ČR a mnoha dalšího.
  Mapa železniční sítě
  Atlas ekolog. zdrojů energie
Praha Analýza území
  Technická mapa
  Stavební uzávěry
  Majetkové poměry
  Atlas živ. prostředí
Atlas životního prostředí Prahy
  Zátopová mapa  


Novinky a zajímavosti

EKONOMIKA:BYDLENÍ:


LinksTip.com


Reklama

Reklama


CENOVÉ MAPY, ÚZEMNÍ PLÁNY: velké územní celky, krajská města, okresní města, ostatní města, LETECKÉ SNÍMKY, SPECIÁLNÍ MAPYGoogle

Aktuality, Banky, Finance, Informace, Instituce, Města a obce, Na cesty, Novinky a zajímavosti, Počasí, Počítače, Podnikání, Pomůcky, Právo, Reality, Software - PC, Software - Mobil, Software - PPC, Software - Android, Stavebnictví, Vzdělávání, Zpravodajství,


Kontaktujte nás a objednejte zpracování cenové mapy.

Cenové mapy stavebních pozemků

V současnosti platí 12 cenových map stavebních pozemků vydaných a zpracovaných ve smyslu zákona o oceňování majetku. Všechny jsou pŕístupné na internetu (viz výše vlevém sloupci).

Od roku 1992 byla postupně vydána cenová mapa stavebních pozemků pro 54 měst a obcí České republiky. Některé z nich opakovaně. Nejvíce cenových map doposud vydala Olomouc a Hlavní město Praha. Úplný seznam vydaných cenových map stavebních pozemků, včetně aktuálně platných, naleznete zde.


K čemu slouží cenové mapy:

Cenové mapy slouží k oceňování stavebních pozemků na území obce či města převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zvláštního předpisu. Cenová mapa stavebních pozemků zároveň může být nástrojem vedoucím k nápravě možných daňových křivd, způsobených mechanickou aplikací oceňovacích vyhlášek.

Slouží k vyjádření vztahů na trhu s nemovitostmi, kde ilustruje dosahovanou úroveň tržních cen jednotlivých druhů nemovitostí v daném místě a čase.

Respektováním územně plánovacích dokumentací a závěrů územního řízení, přispívá nepřímo k podpoře urbanistické a investiční politiky obce či města.

Cenová mapa slouží jako pomůcka pro ostatní investory a může být srovnávací základnou pro hodnocení bankovních zástav, sloužit může tedy i pro poskytování úvěrů, půjček a podobně.

Svou informační hodnotou a všeobecnou dostupností pomáhá zamezit výskytu spekulativních cen na trhu nemovitostí.

Databáze statisticky vyhodnocených cenových údajů platných v určitém období, kterou cenová mapa vždy je, může být v budoucnu využita jako jeden z pramenů historicko-ekonomických studií o posuzovaném území, obci či městě a jeho rozvoji v daném období.

Cenové mapy by mohly vytvářet základnu pro výpočet daně z nemovitosti, případně být výchozím podkladem pro výpočet obvyklé výše nájemného a eventuální tvorbu cenových map nájmů.

 


20. Karviná Hamr na Jezeře Bánov Kněževes Duchcov Dubí 3. Bílina 53. Zlín 24. Kyšice Navštivte stránky Kartografie Praha Jilemnice Ždánice Zdounky Vyškov Vysoké Mýto Vlašim Ústí nad Labem Stonava Albrechtice Havířov Opava Lípa Přerov Prostějov Jeseník Pasohlávky Havlíčkův Brod Chvaletice 34. Osek 3. Bílina 29. Most Ostřešany Přelouč Pardubice Hradec Králové Nový Bydžov Semily Jablonec nad Nisou Neratovice Kralupy nad Vltavou Litoměřice Děčin Plzeň Karlovy Vary Mariánské Lázně 14. Jasenná Příbram 23. Klatovy

Přehled neaktivních cenových map (s ukončenou platností)

na začátek >>


Zpracování cenových map stavebních pozemků se řídí zákonem 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb..

Tento zákon určuje nejen způsob zpracování, ale i základní využití cenových map, respektive cen stavebních pozemků v nich obsažených.

Toto zaměření je v zákoně obecně popsáno následovně:

"Zákon upravuje způsoby oceňování věcí....pro účely stanovené zvláštními předpisy..."

(§ 1, odstavec (1) zákona 151/1997 Sb.)

Zvláštními předpisy se při tom rozumí následující výčet zákonů a vyhlášek:

 • § 18 odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb.
 • § 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • § 2 odst. 1 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva fi nancí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
 • § 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.
 • § 2, 4 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

Vedle toho se zákon o oceňování, tedy i ceny stavebních pozemků, zjištěné podle cenových map, promítají i do dalších zákonných předpisů, jako jsou:

 • zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a to v části týkající se především nepeněžních příjmů,
 • zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Přesto, že je v zákoně o oceňování majetku výslovně uvedeno, že ceny zjištěné podle tohoto zákona se nevztahují na zjišťování cen prodejních, praxe zpracování, ale i využití cenových map je jiná.
Zpracovatelé cenových map mají-li respektovat zákony ČR musí důsledně vycházet ze sjednaných cen, tedy z těch cen, za které se smluvní koupě a prodej pozemků prokazatelně v právě minulém období realizoval (viz dále).
Cenové mapy stavebních pozemků se tak stávají důležitým dokumentem vypovídajícím o trhu se stavebními pozemky, tak jak se choval v daném místě a čase.

Zároveň se často výsledky průzkumu trhu s nemovitostmi liší od cenové úrovně, kterou pro stavební pozemky určuje oceňovací vyhláška. V tomto smyslu jsou cenové mapy z daňového hlediska (daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací) spravedlivější, zejména v okrajových částech měst a obcí a v obcích s převažujícím venkovským či rekreačním typem zástavby.

Úzká souvislost cenových map a územně plánovacích dokumentů předurčuje cenové mapy stát se podkladem pro rozhodování o umístění investic na území města a díky úzké zpětné vazbě se zároveň tyto investice okamžitě v cenové mapě projeví. Ať už se jedná o investice obecní či privátní (komerční). Příkladem mohou být nově vytvářená rozvojová území, především tzv. průmyslové zóny, ale i nové (obvykle satelitní) rezidenční čtvrti vznikající zainvestováním zemědělské půdy (vybudováním inženýrských sítí, včetně jejich zpřístupnění).

na začátek >>
na začátek >>


 

Definice cenové mapy:

"Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. "

(§ 10, odstavec (2) zákona 151/1997 Sb.)

na začátek >>


Navštivte stránky Kartografie Praha 29. Most 35. Ostrava 32. Olomouc 11. Hodonín 4. Brno 28. Mladá Boleslav 40. Praha 12. Horoměřice 47. Terezín 3. Bílina 53. Zlín 5. Doubravčice
Přehled aktuálně platných cenových map stavebních pozemků

na začátek >>


Základní pojmy:

"...
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
 1. stavební pozemky,
 2. zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
 3. lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné nelesní pozemky,
 4. pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy,
 5. jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d).
(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na
 1. nezastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,
  3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
  4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
 2. zastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
 3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.
(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití stanoví vyhláška.

(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.

(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.

(§ 9 zákona 151/1997 Sb.)

"(1)Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

 1. je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
 2. má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo
 3. je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.
(3) V případě nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se postupuje podle § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku."

(§ 2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb.)

Pozemky v cenové mapě se oceňují"... sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cenou odvozenou ze sjednaných cen...."

(§ 2, odstavec (5), písmeno g) zákona 151/1997 Sb.)

Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, určí se ceny na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. Podrobnější metodiku zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu stanoví vyhláška.

(§ 10, odstavec (3) zákona 151/1997 Sb.)

(1) Katastr nemovitostí ... je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech ... vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

(2) Katastr je zdrojem informací, které slouží

 1. k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
 2. pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).

§ 1 zákona č. 256/2013 Sb.

Porovnáním se sjednanými cenami se rozumí porovnání se známými cenami jiných stavebních pozemků shodného účelu užití, obdobné polohy v obci a se shodným stavebním vybavením pozemku (vybavení inženýrskými sítěmi). Tyto pozemky se musí nalézat v téže obci nebo v obci srovnatelné co do velikosti podle počtu obyvatel.

Skupiny obcí podle počtu obyvatel určí vyhláška (viz příloha č. 2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb.).

Vyhláškou se v tomto textu rozumí aktuální znění oceňovacího předpisu, který periodicky vydává Ministerstvo financí České republiky, jako prováděcí vyhlášku k zákonu o oceňování majetku.

Od roku 1997, kdy vyšel zákon o oceňování majetku, se postupně jednalo o následující vyhlášky Ministerstva financí České republiky:

na začátek >>


Vydání cenové mapy

"Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 stanovit obecně závaznou vyhláškou ceny stavebních pozemků v cenových mapách..."

(§ 33, odstavec (2) zákona 151/1997 Sb.)


Náležitosti cenových map

Cenová mapa stavebních pozemků obce by měla obsahovat textovou a grafickou část, které jsou součástí základního dokumentu, kterým se cenová mapa vydává, tj. příslušné obecné závazné vyhlášky.

Textová část ve formátu A4 by měla obsaovat:

 • věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a možnosti jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

 • popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu právního stavu podle katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

 • komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

 • popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti.
Grafická část ve formátu A4 by měla obsahovat:
 • mapové zobrazení stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,

 • identifikační a informační údaje (název obce, katastrální území místních částí obce, náměstí a ulic, popř. parcelní čísla pozemků),

 • ceny jednotlivých stavebních pozemků, popř. ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.”

na začátek >>


Projednání cenových map

"(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.

(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo stavební vybavenost pozemku, určí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2 nebo 3. Přitom platí postup podle odstavce 5."

Každá aktualizace cenové mapy podléhá stejnému postupu projednání a zveřejnění jako původní cenová mapa (viz výše).

(§ 10, odstavce (5) a (6) zákona č. 151/1997 Sb.)

na začátek >>


Aplikace cenové mapy

Pokud obec vydala cenovou mapu stavebních pozemků obecně závaznou vyhláškou, je povinností znalce použít tuto cenovou mapu při každém ocenění dle zvláštního předpisu, tedy při ocenění podle zákona o oceňování majetku.
Teprve tehdy, když zjistí, že oceňovaný pozemek není cenovou mapou oceněn nebo nemůže být cenová mapa k ocenění použita (například nejedná-li se prokazatelně o stavební pozemek) může přistoupit k ocenění podle jiných ustanovení platného oceňovacího předpisu, nežli jsou ty, které hovoří o aplikaci cenové mapy.


"Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí každému, kdo o to požádá."

(§ 10, odstavec (7) zákona č. 151/1997 Sb.)

na začátek >>


Navštivte CENTRUM.cz Navštivte SEZNAM.cz LinksTip.com Navštivte vyhledávač InfoWeb Struktura návštěvnosti

Aktuality                      

1.
2.
3. Cenový věstník 04/2015 K prohlížení v Acrobat Readeru

  Přímý vstup do nahlížení do Katastru nemovitostí
  Databáze cen pozemků
  Technická mapa a územně analytické podklady Prahy
  Stavební uzavěry v Praze
  Majetkoprávní poměry v Praze